Begravning

När en god vän eller släkting gått ur tiden är blommor ett uppskattat sätt att visa sin sorg på. Iris har många års erfarenhet av begravningsuppsättningar och -kransar. Här kan du vara lugn med att dina önskemål blir uppfyllda.